Droopy 

2010, client: Roca Sanitario

il·lustració

 

  

 

C. Oliveres, 30 - Urb. El Trull - 08754 El Papiol 

T.93 321 06 06 - M. 699 39 30 69

montse@emfonoll.com