- Systock -

 

Projecte integral d'imatge corporativa per l'empresa de ingenyeria Systock, especialitzada en el disseny de sistemes d'enmagatzematge.

 

2012, client: Systock Ingenieros

identitat, naming, website, comunicació 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

C. Oliveres, 30 - Urb. El Trull - 08754 El Papiol 

T.93 321 06 06 - M. 699 39 30 69

montse@emfonoll.com