- Gourmet Exporter -

 

Estratègia de comunicació i projecte integral d'imatge corporativa de l'empresa d'exportació Gourmet Exporter. Gourmet Exporter, selecciona pels seus clients més exigents productes gastronòmics exquisits de diferents regions espanyoles, de productors artesanals amb sèries limitades.

La creativitat d'aquest imatge corporativa es fonamenta en el treball amb textures de fusta i una tipografía tipus stencil, fent referència a l'embalatge utilitzat en el transport marítim de mercancíes. La força visual i la creativitat potente de totes les aplicacions fan que aquest projecte s'hagi implantat amb èxit.

 

2013, client: Gourmet Exporter

identitat, naming, editorial, website, il·lustració, comunicació