Europa a Debat

  Europa a Debat és un cicle de conferències realitzades als centres cívics de Barcelona. La celebració de l'Any Europeu dels ciutadans 2013, és l'ocasi per crear un cicle de conferències que tenen por objectiu ajudar a impulsar els drets i els deures dels ciutadans europeus. Hem dissenyat aquest projecte sota la premisa de la referència clara a la Comunitat Econòmica Europea i crear una imatge visual atractiva als assitents.

2013, client: Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB)

identitat, website, cartells, il·lustració, comunicació

 

    

   

 

C. Oliveres, 30 - Urb. El Trull - 08754 El Papiol 

T.93 321 06 06 - M. 699 39 30 69

montse@emfonoll.com