-  Europa 25 - 

 

Projecte d'imatge gràfica que commemora els 25 anys de la caiguda del mur de Berlín.

La commemoració de la caiguda del mur és el motiu per crear aquest projecte d'imatge que engloba un conjunt d'actes (exposicions, performances, seminaris,...) que recuperen la memòria dels aconteixaments que van canviar l'Europa del segle XX. Amb aquesta premisa, es dissenya l'imatge d'aquest aniversari, els elements de difusió, i la campanya publicitària.

La gràfica d'aquest projecte es fonamenta en recuperar un dels símbols que identifica i uneix a Europa: la seva bandera. I en el disseny del logotip, es tradueix visualment la caiguda del mur. Amb aquests elements s'articula tota la gràfica i ha evolucionat en cada aplicació que el projecte ha generat.

 

2014, client: Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB)

identitat, websites, cartells, comunicació

 

    

 

 

     

 

 

C. Oliveres, 30 - Urb. El Trull - 08754 El Papiol 

T.93 321 06 06 - M. 699 39 30 69

montse@emfonoll.com