- Llibre CIRSA - 

Disseny i maquetació del llibre corporatiu de l'empresa lider mundial del joc i l'oci.

2019, client: CIRSA

Disseny editorial

COBERTA CIRSA OK

TOTES LES PAGS 1080x1080

DOBLE PAGINA 4

DOBLE PAGINA 5

DOBLE PAGINA 6

DOBLE PAGINA 1 1080x1080

DOBLE PAGINA 7

DOBLE PAGINA 9

DOBLE PAGINA 10

DOBLE PAGINA 2 1080x1080