- Mediterrània. 30 ciutats un sol mar - 

 

2013, cliente: Ajuntament de Barcelona

editorial

 

    

 

     

 

C. Oliveres, 30 - Urb. El Trull - 08754 El Papiol 

T.93 321 06 06 - M. 699 39 30 69

montse@emfonoll.com