- Packaging Ajuntament de Barcelona - 

 

2010, cliente: Ajuntament de Barcelona

ilustración, packaging

    

 

 

C. Oliveres, 30 - Urb. El Trull - 08754 El Papiol 

T.93 321 06 06 - M. 699 39 30 69

montse@emfonoll.com